Bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2 annet ledd

Skattedirektoratet har uttalt seg om rekkevidden av bokføringsplikten for virksomheter som ikke er årsregnskapspliktige.

Publisert:

Skattedirektoratet kommer til at bokføringsplikten for virksomheter som ikke er årsregnskapspliktige er begrenset til aktiviteter/virksomhetsområder som er av betydning for den pliktige regnskapsrapporteringen.

I praksis må virksomheten føre særskilt regnskap for den bokføringspliktige delen. Dersom det ikke føres særskilt regnskap, så skal all bokføring skje iht. bokføringsregelverket.