Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen store utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid – behov for fristutsettelse også i 2021

Revisorforeningen og Regnskap Norge ber om at fristene i årsoppgjøret for 2021 utsettes på samme måte som i 2020.

Publisert:

Foreningene har tatt opp behovet for utsettelse av fristene i årsoppgjøret med myndighetene i ulike sammenhenger. Vi har nå fulgt opp dette med et brev til Næringsdepartementet og Finansdepartementet. 

Konkret ber vi om at:

  • Fristen for levering av skattemeldingen utsettes fra 31. mai til 31. august
  • Fristen for ileggelse av forsinkelsesgebyr ved sen innsending av årsregnskapet utsettes fra 1. august til 1. oktober
  • Fristene for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet utsettes i to måneder
  • Fristene for å levere ordinær mva-melding for januar-februar og mars-april forlenges med 20 dager

Utsettelsene i 2020 av fristene for skattemeldingen og årsregnskapet viste seg å være helt nødvendig for å komme i mål med innleveringene samtidig med å yte den bistanden kundene hadde behov for, spesielt knyttet til de ulike støtteordningene for næringslivet. Revisorer og regnskapsførere har vært en svært viktig ressurs for de næringsdrivende i denne situasjonen.

Situasjonen i revisjons- og regnskapsførerbransjen er mer utfordrende i år enn den var i fjor, og det er derfor et betydelig større behov for tidlig avklaring av at fristene for årsoppgjøret faktisk blir utsatt. Nye runder med tiltak for å hindre smittespredning og regionale nedstengninger, medfører at kapasiteten blant medarbeiderne langt på vei ser ut til å bli redusert på samme måte som i fjor. I tillegg er det stadig flere næringsdrivende som trenger bistand og oppfølging fra sin revisor og regnskapsfører.

Den aller viktigste forskjellen fra i fjor, er imidlertid at hovedtyngden av revisorenes og regnskapsførernes arbeid med bekreftelser av søknader i kompensasjonsordningene skal gjennomføres i første halvår i år.