Brexit - konsekvenser for revisorer

Finanstilsynet har publisert informasjon om revisjonsrettslige konsekvenser av en "no-deal" brexit.

Publisert:

Vi vil få en "no-deal" brexit hvis Storbritannia forlater EU og EØS uten noen avtale om overgangsordning eller utsettelse innen brexit-datoen 29. mars 2019.  

Finanstilsynet beskriver konsekvensene for

  • godkjenning av revisjonsselskaper og revisorer
  • adgangen til å utøve revisjonsvirksomhet midlertidig
  • registrering av britisk revisjonsselskap i tredjelandsregisteret
  • revisjon av konsern med datterselskap i Storbritannia
  • definisjonen av foretak av allmenn interesse (PIE)
  • utveksling av informasjon med britiske revisortilsynsmyndigheter

Sikkerhetsstillelse etter revisorloven

Inntil videre vil Finanstilsynet akseptere lovpliktig sikkerhet som er stilt av et forsikringsforetak i Storbritannia.