Brexit - merverdiavgiftsregistrering ved representant

Når Storbritannia trer ut av EU/EØS får det betydning for britiske virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret uten representant.

Publisert:

Etter Brexit vil ikke lenger britiske virksomheter kunne registreres i merverdiavgiftsregisteret uten representant. Det er derfor gitt overgangsregler som gjør at britiske virksomheter som ved utløpet av overgangsperioden allerede er registrert i Norge uten representant kan forbli direkte registrert også etter Brexit.