Brexit, skatte- og avgiftsmessige konsekvenser

Skatteetaten har utgitt en pressemelding om skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit.

Publisert:

EU har godkjent en utsettelse av Storbritanias uttreden av EU til 22. mai, men bare dersom Parlamentet godkjenner Brexit-avtalen. Hvis ikke, går Storbritania ut av EU fredag 12. april 2019. En slik uttreden vil innebære at Storbritannina ikke lenger er en del av EØS-samarbeidet. 

Skatteetaten har i pressemeldingen beskrevet noen av endringene Brexit kan innebære for skattyterne.