Skattedirektoratet begrenser muligheten til å bruke kontantfaktura istedenfor kassasystem

Skattedirektoratet uttaler seg om bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem.

Publisert:

Skattedirektoratet har utgitt en prinsipputtalelse om bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem. Det konkluderes med at bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem likevel ikke kan anvendes av "..virksomheter som driver regulær detaljhandel / tjenesteyting, og innretter seg med en løsning som krever registrering av personopplysninger ved kontantsalg"

Finansdepartementet uttalte i forbindelse med regelverksendringene gjeldende fra 1.1.2019 at "..kontantsalg fra 1. januar 2019 ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften."

Det er etter dette usikkert hvor langt unntaket for bruk av kontantfaktura rekker.