Budsjettforliket

El-bilistene og de frivillige organisasjonene er vinnerne i skattedelen av budsjettforliket.

Publisert: Skatt Avgift

Venstre og KrF og regjeringspartiene Høyre og Frp har kommet til enighet om statsbudsjett for 2018. De viktigste endringene i skatteopplegget er:

  • Det blir fortsatt rabatt i listeprisen for el-biler som brukes som firmabil, men rabatten reduseres fra 50 % til 40 %.
  • Det blir likevel ingen engangsavgift for el-biler. Engangsavgiften skal legges om til å legge mer vekt på utslipp (redusert vektkomponent).
  • CO2-avgiften på bensin og diesel øker med hhv. 10 og 11 øre
  • Maksimal opsjonsfordel etter den nye ordningen for opsjonsordninger i gründerbedrifter øker fra foreslåtte kr. 30 000 til kr. 500 000.
  • Maksimalfradraget for gaver til frivillige organisasjoner øker fra kr. 30 000 til kr. 40 000.
  • Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes til kr. 70 000 pr. ansatt/kr. 700 000 pr. organisasjon (fra kr 60 000/kr. 600 000).
  • MVA-kompensasjonen til frivillige organisasjoner øker med 75 millioner kroner.
  • Det er enighet om at maskiner og tilbehør ikke lenger skal kunne ilegges eiendomsskatt («maskinskatten»), men overgangsperioden øker fra fem til syv år og kommunene skal kompenseres for inntektstapet.