Danmark skjerper kravene til revisjon i små selskaper

Et bredt flertall i det danske Folketinget har inngått avtale om skjerpede krav til revisorplikt for mindre selskaper i risikobransjer.

Publisert:
Folketinget_eksterioer.Christiansborg_0042a.Fotograf_Henrik Sorensen.jpg

Innskjerpingen omfatter selskaper med omsetning mellom fem og åtte millioner danske kroner i 11 såkalte risikobransjer. Også selskaper med en balansesum på 50 millioner og høyere skal heretter pålegges revisjon.

Det skal også bli lettere for myndighetene å pålegge virksomheter revisjon. En slik hjemmel foreligger også i dag, men benyttes skjelden. I avtalen som nå foreligger, skjerpes imidlertid kravet om at revisjon skal pålegges der det er vesentlig økt risiko for økonomisk kriminalitet og misligheter. Brudd på hvitvaskingsloven og tilfeller der personer i ledelsen av virksomhetene er ilagt konkurskarantene de to siste år, trekkes frem som eksempler på tilfeller der pålegg om revisjon skal vurderes.

Formålet med innskjerpingen er å få økt kontroll og redusert omfang av misligheter uten samtidig å pålegge hele næringslivet økte byrder og omkostninger.