De utsatte fristene er fastsatt

For å avhjelpe bedriftenes likviditetssituasjon er det vedtatt at en rekke betalingsfrister for skatt skal utsettes. De utsatte fristene er nå fastsatt.

Publisert:

De nye fristene er:

  • Forskuddsskatt for personlige med forfall 15. mars utsettes til 4. mai, mens forskuddsskatten med forfall 15 mai er utsatt til 15. juli. 
  • Forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april, utsettes til 1. september.
  • Betalingsfrist for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai, utsettes til 17. august. Dette omfatter også finansskatt på lønn.
  • Betalingsfrist for MVA som forfaller 14. april, utsettes til 10. juni

I tillegg er det vedtatt at lav sats MVA reduseres fra 12 % til 6 % fra 1. april til 31. oktober. 

Stortinget har også vedtatt at satsen for arbeidsgiveravgift skal reduseres med 4 prosentpoeng for tredje termin (mai og juni).