Differensiert arbeidsgiveravgift i flere kommuner

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift med 31 nye kommuner. Samtidig har de nye retningslinjene for regionalstøtte flere sektorunntak enn tidligere, noe som gjør at enkelte næringer må tas ut av ordningen.

Publisert:

Bakgrunnen for forslaget er at nytt EØS-regelverk for regional statsstøtte trer i kraft 1. juli 2014. I den forbindelse vil systemet med regional differensiert arbeidsgiveravgift bli justert. Med forbehold om ESAs godkjenning vil den nye ordningen omfatte alle kommunene i dagens virkeområde. Dette inkluderer hele Nord-Norge. De 31 kommunene som kommer i tillegg, er spredt på ti fylker fra Nord-Trøndelag til Aust-Agder. De nye kommunene foreslås hovedsakelig plassert i sone 2, mens tre kommuner er foreslått i sone 3.

Den nye ordningen skal tre i kraft fra 1. juli 2014. Dagens avgiftssatser er foreslått videreført.

De nye kommunene i ordningen er:

  • Hedmark: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler og Åmot 
  • Oppland: Søndre Land og Nordre Land 
  • Buskerud: Rollag 
  • Telemark: Drangedal, Nome og Hjartdal 
  • Aust-Agder: Risør, Gjerstad og Åmli 
  • Rogaland: Sauda 
  • Hordaland: Tysnes, Kvinnherad og Jondal 
  • Møre og Romsdal: Vanylven (sone 3), Sande, Stordal, Vestnes og Nesset 
  • Sør-Trøndelag: Ørland, Agdenes, Bjugn (sone 3) og Meldal (sone 3) 
  • Nord-Trøndelag: Inderøy

De nye retningslinjene for regionalstøtte i EU og EØS-området har flere sektorunntak enn tidligere. Det fører til at det ikke er lovlig med differensiert arbeidsgiveravgift for transportsektoren, energisektoren, produksjon av stål og syntetiske fiber, finans og forsikring. I tillegg kommer foretak (i konsern) som utøver aktiviteter typisk for et hovedkontor. Disse sektorene må derfor betale ordinær arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent fra 1. juli 2014. På den annen side kommer nå skipsbygging, som tidligere har vært utenfor, inn i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. 

Foretak med virksomhet innenfor landbruk, skogbruk og fiske, som anses å falle utenfor EØS-avtalen, kan fortsette med differensierte satser på samme måte som i dag utenfor den notifiserte ordningen.