Altinn og Difi samles i et nytt digitaliseringsdirektorat

Norge skal bli verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. For å oppnå bedre tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og en enklere hverdag for folk flest, samles nå spydspissene i det offentlige digitaliseringsarbeidet.

Publisert:

Etablering av Digitaliseringsdirektoratet innebærer ikke geografisk flytting av kontorsteder, men fellesløsningene i Altinn og Direktoratet for forvaltning og IKT - Difi - skal samles under felles ledelse. Det betyr at etablerte fagmiljøer i Brønnøysund, Oslo og Leikanger vil bli værende der de er i dag.

Altinn skilles organisatorisk fra Brønnøysundregistrene

Altinn-organisasjonen vil bli slått sammen med Difi, med unntak av Difis avdelinger for ledelse, utredning og analyse, som overføres til Direktoratet for økonomistyring – DFØ.

Sammenslåing fra 1. januar 2020

De omorganiserte direktoratene skal være i drift 1. januar 2020. Digitaliseringsdirektoratet skal rapportere til digitaliseringsminister Nikolai Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer om omorganiseringen på regjeringen.no