Søknader om dispensasjon

Søknader om unntak fra bestemmelser i bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven skal sendes til Skattekontoret, Divisjon Brukerdialog.

Publisert:

Med virkning fra 1. juni 2019 er Skattedirektoratets myndighet til å gjøre unntak ved enkeltvedtak etter bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven delegert til skattekontoret. 

Søknad om unntak skal sendes til:

Skattekontoret
Divisjon Brukerdialog
Postboks 9200, Grønland
0134 Oslo