Dokumentasjon for momskompensasjon ved kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing og deling fører til at leverandører må benytte den nye kommunens navn.

Publisert:

Skattedirektoratet åpner i prinsipputtalelse for at den nye kommunen etter kommunesammenslåing kan søke om momskompensasjon for fakturaer som er utstedt i den gamle kommunens navn.

Etter kommunesammenslåing skal alle leverandører fakturere den nye kommunen for varer og tjenester. I praksis kan det være vanskelig å følge opp at alle inngående fakturaer lyder på den nye kommunenes navn. Kommunen kan i utgangspunktet bare søke momskompensasjon for kostnader som er stilet til kommunen. I en overgangsfase åpnes det likevel for at den nye kommunen kan føre momskompensasjon for kostnadene selv om fakturaen er utstedt i den gamle kommunens navn.