Dokumentasjonskravene for merverdiavgiftskompensasjon

Mer praktisk tilnærming til reglene om dokumentasjon.

Publisert:

Finansdepartementet har uttalt seg om kravene til dokumentasjon for merverdiavgiftskompensasjon ved lovpålagte tjenester. Departementet uttaler seg om adgangen til å sladde sensitiv informasjon i tildelingsvedtakene og om muligheten for å legge frem en oppstilling fra kommunen i steden for de enkelte vedtakene.