EFRAG publiserer arbeidsnotat innenfor klimastandard

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har publisert et arbeidsnotat som inkluderer en prototype for klimarapportering. Arbeidsnotatet byr på innsyn i hvilke krav det europeiske direktivforslaget for bærekraftsrapportering (CSRD) kan komme til å stille for klimarapportering.

Publisert:

EFRAG fikk i april i år oppdrag av EU å utarbeide utkast til standarder for bærekraftsrapportering i Europa. EFRAGs arbeidsgruppe Project Task Force for European Sustainability Reporting Standards (PTF-ESRS) som er tildelt denne oppgaven, er ytterligere delt opp i 11 ekspertgrupper med hvert sitt kjerneområde.

Ekspertgruppen ansvarlig for klimatematikk har nå publisert et foreløpig utkast som presenterer hva selskaper kan være nødt til å rapportere på i en kommende europeisk bærekraftsrapporteringstandard.

Utkastet lener seg på fundamentene fra anerkjente internasjonale rammeverk for klimarappotering som Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) og Global Reporting Iniative (GRI). EFRAG og GRI inngikk en samarbeidsavtale tidligere i år.

Prototypen i arbeidsnotatet fokuserer på tre kjerneområder for klimarapportering:

Strategi, gjennomføring og virksomhetsstyring/prestasjonsledelse.