Egnethetssjekk av gjeldende krav til ekstern rapportering

EU-kommisjonen har publisert en konsultasjon om egnetheten av gjeldende krav til ekstern rapportering - både finansiell og ikke-finansiell rapportering.

Publisert:

EU-kommisjonen søker kommentarer fra alle typer interessenter. For det første er hensikten å vurdere om EUs rammeverk for ekstern rapportering fortsatt er egnet for å nå målsetningene, at det tilfører verdi på europeisk nivå, og at det er effektivt, internt konsistent og samordnet med andre EU-retningslinjer og -regelverk, samt at det ikke er unødvendig byrdefullt. For det andre er hensikten å gjennomgå enkelte aspekter ved nåværende regelverk, og for det tredje skal det vurderes om rammeverket passer for nye utfordringer, slik som bærekraft og digitalisering. Høringsfristen er 21. juli 2018.

Aktuelle linker: