Eksempelsamling revisjonsberetninger

Eksempelsamlingen for revisjonsberetninger er nå oppdatert. Endringene kommer som følge av at små foretak ikke lenger har plikt til å utarbeide årsberetning.

Publisert: Revisjon

Det er laget et nytt eksempel «N-1B: Aksjeselskap - Små foretak uten årsberetning». Eksempelet er uten en konklusjon om årsberetning og uttalelse om øvrig informasjon er tatt ut.

Revisjonskomiteen har også tilpasset eksempelet «N-4: Borettslag - regnskapslovens regler og god regnskapsskikk». Eksempelet tar som utgangspunkt at borettslaget ikke har utarbeidet årsberetning etter regnskapsloven, men har utarbeidet annen øvrig informasjon

Små foretak som ønsker å lage en årsberetning, etter regnskapsloven, frivillig må oppfylle årsberetningskravene for øvrige foretak. Dersom små foretak lager «årsberetning» som ikke oppfyller lovens krav for øvrige foretak uttaler revisor seg kun om dette som «øvrig informasjon».