Ekspertgruppe for datadeling i næringslivet

En ekspertgruppe har sett på utfordringer og muligheter for deling av data i og fra næringslivet.

Publisert:

Hvordan og i hvilken grad næringslivet deler data, blir viktig for å skape gode tjenester og arbeidsplasser i hele landet. Ekspertgruppens rapport er et viktig innspill til arbeidet med en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon som skal være ferdig innen utgangen av 2020.

- Skal Norge ta en sterkere rolle i den datadrevne økonomien, må næringslivet utnytte mulighetene som data gir til å skape økonomisk vekst, økt konkurransekraft og flere arbeidsplasser, sier Helleland.

I rapporten vurderes hvilke data som bør deles, hvilke data som ikke bør deles og hva som må til for å være sikre på at bedrifter har vilje og evne til å nyttiggjøre seg egne og andres data. Ekspertgruppen kommer med 35 anbefalinger.

SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv har ledet ekspertgruppen.