Ekspertgruppe for datadeling i næringslivet

En hurtigarbeidende ekspertgruppe skal se på utfordringer og muligheter for deling av data i og fra næringslivet.

Publisert:

Hvordan og i hvilken grad næringslivet deler data, blir viktig for å skape gode tjenester og arbeidsplasser i hele landet. Ekspertgruppen skal gi innspill til arbeidet med en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon som nylig har startet opp. Gruppen skal blant annet se på deling av data innen viktige norske bransjer og mellom verdikjeder.

SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv skal lede ekspertgruppen som er nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Gruppen skal avgi sin innstilling 3. april 2020. Mer info og sammensetning av gruppen kan du lese i departementets pressemelding.