El-bil og mva, presiseringer

I forbindelse med innføring av mva på el-biler har Finansdepartementet foretatt noen presiseringer knyttet til de nye reglene.

Publisert:

Finansdepartementets uttalelse innebærer tre ting: 

  • For omsetning av brukte el-kjøretøy vil det bli en viss innskjerping med tanke på hvilket utstyr som kan inngå i avgiftsfritt salg av brukt el-bil.
  • Engangsavgiften, inkludert den nye vektkomponenten, skal ikke inngå i leasingselskapets kostpris når merverdiavgift på leasing for kjøretøy med kostpris over kr 500 000 skal beregnes.
  • Overgangsordningen for leasing av el-bil gjelder også nyttekjøretøy.