El-bil og mva fra 1.1.2023

Skattedirektoratet legger til grunn at tidspunktet for når en bil/elbil skal anses levert kunde, er den dagen bilen er registrert på kunde i Motorvognregisteret.

Publisert:

Leveringstidspunktet er avgjørende for om det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av el-biler. El-biler som blir registrert på kunde før årsskiftet skal faktureres uten mva.

Skattedirektoratet uttaler: "Det sentrale kjennetegnet på risikoens overgang / levering ved kjøp av bil, er registreringen i Motorvognregisteret. Det er blant annet dette som er styrende for eierforholdene, ansvar for forsikringer og avgifter. Registreringstidspunktet er også av notoritetshensyn et enkelt, lett praktikabelt skjæringspunkt. 

Skattedirektoratet legger til grunn at tidspunktet for når en bil/elbil skal anses levert kunde, er den dagen bilen er registrert på kunde i Motorvognregisteret. "