Elbil-fordeler godkjent av ESA

Skatte- og avgiftsfritak for el-biler er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for tre og seks nye år.

Publisert: Skatt Avgift

Fritak for el-biler for merverdiavgift, omregistreringsavgift, trafikkforsikringsavgift og gunstige avskrivningssatser innebærer statsstøtte og må godkjennes av ESA.

Gjeldende godkjenning gjelder ut 2017, men er nå forlenget. Dette gjelder:

  • Fritak for merverdiavgift.
  • Fritak for omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift.
  • Gunstige avskrivningsregler for el-varebiler ervervet etter 20. desember 2016. 

Fritaket for merverdiavgift gjelder ut 2020, mens godkjenningen av fritak for omregistreringsavgift, trafikkforsikringsavgift og gunstige avskrivningsregler gjelder ut 2023. ESA har samtidig anmodet Norge om en evaluering av fritaket for merverdiavgift etter to år.