Revisorforeningen støtter elektronisk registreringsmelding til MVA-registeret

Revisorforeningen støtter forslaget om at registreringsmelding til mva-registeret skal leveres elektronisk, og at meldingen skal sendes inn i en ny registreringsportal på skatteetaten.no.

Publisert:

Forslaget innebærer at det ikke lenger blir anledning til å sende inn registreringsmelding på papir og at registrering ikke lenger skal skje ved å fylle ut samordnet registermelding del 2.

Mottaket i Brønnøysund forventes å bli stengt for nyregistrering fra 1. januar 2021. Adgangen til å benytte papirskjema Samordnet registermelding del 2 holdes åpent inntil mottaket i Brønnøysund stenger for elektronisk levering av registreringsmeldinger for merverdiavgift.