Revidert budsjett og avgift

Regjeringen har lyttet til en del av høringskommentarene og endrer forslag til avgrensing av fritaket for elektroniske tidsskrifter og bøker.

Publisert:

I revidert budsjett har Regjeringen en del forslag som gjelder avgifter:

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker
Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019. For å avgrense fritaket foreslås det at det skal være anledning til å ha moderate innslag av annet innhold enn trykt skrift og stillbilder, for eksempel innslag av lyd og video. Det vil ikke bli stilt krav om at det må foreligge en trykt utgave av det elektroniske tidsskriftet eller den elektroniske boka. Også strømming og nedlasting av lydbøker vil omfattes av fritaket.

De foreslåtte forslagene til hvordan fritaket skal avgrenses viser at høringsinstansene i en viss grad har blitt lyttet til. Også forslaget om å behandle samleabonnement som avgiftspliktige har regjeringen gått bort i fra.

Regjeringen fastholder imidlertid at det skal være krav om fast utgivelsesplan og nummerering, og at fritaket ikke skal omfatte dynamisk elektroniske publikasjoner som blir endret fortløpende.  

 

Andre endringer:

  • Regjeringen foreslår å fjerne engangsavgiften for kjøretøy over 20 år
  • Regjeringen foreslår å redusere engangsavgiften for motorsykler
  • Regjeringen foreslår redusert alkoholavgift for sider og lignende fra små bryggeri

Momskompensasjon bygging av idrettsanlegg

Regjeringen bevilger 105 millioner kroner ekstra til ordningen som gir momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Den ekstra bevilgningen betyr at alle som får godkjent søknad om kompensasjon vil få full utbetaling i 2019.