Ny frist for skattemelding for mva-kompensasjon

Skattedirektoratet gir utsatt frist til 21.02.2018.

Publisert:

Som følge av driftsforstyrrelser i Altinn 12. februar 2018 har enkelte kommuner og virksomheter hatt problemer med å innlevere RF-0009 Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon innen fristen.

Skattedirektoratet har derfor bestemt at kompensasjonsmeldinger som innkommer innen utgangen av onsdag 21. februar 2018, skal behandles som rettidig innkommet. Revisors attestasjon av slike kompensasjonsmeldinger må skje ved brev eller e-post til skattekontoret.