Endringene i økonomiforskriftene til friskolelova og voksenopplæringsloven

Når det gjelder bestemmelsen om krav til bruk av innskuddskapital og bestemmelsen om oppstartskostnader, vil Kunnskapsdepartementet foreta nærmere utredninger.

Publisert:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. september økonomiforskrift til friskoleloven og forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4 i samsvar med Utdanningsdirektoratets høringsforslag med unntak av bestemmelsen om krav til bruk av innskuddskapital og bestemmelsen om oppstartskostnader. På disse punktene vil departementet som nevnt foreta nærmere utredninger. Departementet understreker i brevet at gjeldende rettstilstand og forvaltningspraksis på disse to punktene videreføres inntil det eventuelt besluttes noe annet på bakgrunn av utredningene.

Med hensyn til bestemmelsen om tilbakebetaling ved nedleggelse, som er fastsatt i samsvar med direktoratets forslag, presiserer departementet at verdier som skriver seg fra dugnadsinnsats som er dokumentert eller på annen måte sannsynliggjort etter en konkret vurdering vil kunne falle inn under gavebegrepet, og disponeres fritt av skolen ved nedleggelse.

De nye forskriftene trådte i kraft 1. september 2018.