Regelverksendringer fra 1. januar 2019

Finansdepartementet har gitt ut en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2019 på sitt ansvarsområde.

Publisert:

Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, Statens pensjonsfond, finansmarkedene og Statlig økonomiforvaltning.