Endringer i hvitvaskingsforskriften

Det er fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 1. juli. Det innføres blant annet strengere regler for kunder etablert i høyrisikoland.

Publisert:

De endringene som antas å ha størst betydning for revisjonsforetak gjelder:

 • Minstekrav til forsterkede kundetiltak overfor kunder etablert i høyrisikoland:
  • innhente ytterligere informasjon om kunden og reelle rettighetshavere,
  • innhente ytterligere informasjon om kundeforholdets eller transaksjonens formål og tilsiktede art,
  • innhente ytterligere informasjon om midlenes opprinnelse,
  • innhente ytterligere informasjon om bakgrunnen for den planlagte eller gjennomførte transaksjonen,
  • gjennomføre forsterket løpende oppfølging,
  • ha et høyere antall og utvidet omfang på kontroller,
  • gjennomføre forsterket transaksjonsovervåking.
  • innhente godkjenning fra ledelsen ved etablering eller fortsettelse av kundeforholdet
 • Ti års oppbevaringstid etter avslutning av kundeforholdet for kunder som er underlagt forsterkede kundetiltak (høy risiko)
 • Revisjonsforetak og regnskapsførerfortak regnes til samme profesjonskategori når det gjelder unntak fra avsløringsforbudet i hvitvaskingsloven § 28 mellom foretak i samme konsern
 • Det må innføres rutiner for behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser mv. som behandles for å oppfylle kravene i hvitvaskingsloven

Andre endringer i forskriften gjelder:

 • Når tilbydere av tjenester innen virtuell valuta er underlagt hvitvaskingsregelverket og krav om registrering hos Finanstilsynet
 • Når utstedelse av e-penger skal medføre krav om kundetiltak, og hvilke e-penger  tstedt utenfor EØS-området som kan aksepteres i Norge.
 • Nærmere regler om avvikling, sperring og fremgangsmåten ved avvikling av kundeforhold.
 • Minimumskrav til elektroniske overvåkningssystem.