Endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak

Finansdepartementet endringsforslag gjelder regnskapsføring av premierabatter og utsatt skatt.

Publisert:

Høringen har svarfrist 9. desember 2019.

Premierabatter skal etter forslaget regnskapsføres tilsvarende som utbytte fordi det etter Finanstilsynets vurdering gir et riktigere bilde av de underliggende økonomiske realitetene. Videre antar Finanstilsynet at det på grunn av endringer i skattereglene ikke lenger er behov for en egen bestemmelse om regnskapsføring av utsatt skatt i årsregnskapsforskriften.

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere dette i spørretjenesten (medlemmer) eller kontakte

Signe

Haakanes

Rådgiver regnskap
917 86 520 sh@revisorforeningen.no