Kontantforbudet i hvitvaskingsloven

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om noen av problemstillingene rundt forbudet for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter.

Publisert:

Hvitvaskingsloven ble tillagt en ny bestemmelse om kontantforbud med ikrafttredelse 1. juli 2017. Loven innførte et forbud for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter.

Skattedirektoratets uttalelse tar for seg bestemmelsens formål, hvem som omfattes av forbudet og hva slags transaksjoner som dekkes.