Endringer i kravene til organisering av private barnehager

Revisorforeningen har nå fått svar fra Kunnskapsdepartementet på vår henvendelse om endringer i kravene til organisering av private barnehager.

Publisert:

Kunnskapsdepartementet takker for innspillene. De viser til at Utdanningsdirektoratet skal gi veiledning og støtte til de private barnehagene i forbindelse med innføringen av de nye reglene. Vårt brev er da oversendt til dem.

I vårt brev har vi gitt uttrykk for at det er urealistisk å gjennomføre de oppsplittingene av barnehageforetakene som trengs for å oppfylle kravet til selvstendig rettssubjekt, uten at det vil måtte oppstå fisjonsfordringer, fisjonsgjeld eller annen konsernintern gjeld.

Kunnskapsdepartementet har i sitt svar også gitt en tolkningsuttalelse om regelverket rundt konsernintern gjeld som oppstår i forbindelse med fisjon eller annen omorganisering av barnehagene ved overgangen til selvstendige rettssubjekter, se vedlegg.