Endringer i EU-listen over land med høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering

Bahamas, Barbados, Botswana, Kambodsja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama og Zimbabwe er føyet til listen. Bosnia-Herzegovina, Etiopia, Guyana, Laos, Sri Lanka og Tunisia er tatt ut av listen.

Publisert:

Etter hvitvaskingsforskriften skal det gjennomføres forsterkede kundetiltak dersom en kunde eller reell rettighetshaver er etablert i en stat på EU-listen over høyrisikoland.

Tilføyelsene av nye land på listen trer i kraft fra 1. oktober 2020. 

Finanstilsynet legger ut informasjon om høyrisikoland på sine nettsider. Du finner også en oversikt over land med forhøyet hvitvaskingsrisiko i Revisorforeningens "hvitvaskingspakke" (tilgjengelig for innloggede medlemmer).