Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022

Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2022 på sitt ansvarsområde.

Publisert:

Regelendringer som omtales er:

  • Gjeninnføring av flypassasjeravgiften
  • Toll – fullmakt til å innføre tolltiltak mot Russland
  • Avgiften på landbasert vindkraft
  • Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)
  • Endringer i skattebetalingsloven om blant annet frist ved klage over pålegg og tvangsmulkt
  • Redusert engangsavgift for rullestoldrosjer
  • Forsinkelsesrente og standardkompensasjon for andre halvår 2022.
  • Bankpakken
  • Oppdaterte forskrifter om pensjon fra første krone