Endringer i rederiskatteordningen

Finansdepartementet har lagt frem et forslag til endringer i skatteloven for å følge opp ESAs vedtak om godkjenning av rederiskatteordningen.

Publisert:

Den særlige skatteordningen for rederiene ble i desember 2017 godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny 10-årsperiode, fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027.

Godkjenningen innebærer at eksisterende regelverk kan videreføres med noen unntak.