Endringer i reglene for innleie av arbeidskraft

Fra 1. april er det omfattende endringer i reglene for innleie fra bemanningsforetak.

Publisert:

Det blir ikke lenger mulig å benytte bemanningsforetak ved behov for arbeid av midlertidig karakter, med noen unntak for innleie av helsepersonell og arbeidstaker med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjeneste. Det vil ikke lenger være lov å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

På grunn av de nye reglene kan det være nødvendig å gå gjennom eksiterende avtaleforhold. Det er gitt en overgangsordning på 3 måneder slik at reglene trer i kraft 1. juli for avtaler om innleie som var inngått før 1. april.