Endringer i reiseregulativene

Særavtalene for reiser er endret med virkning fra 22. juni 2018. Det er en del endringer det er viktig å være klar over.

Publisert:

Etter at det ble brudd i forhandlingene mellom staten og hovedsammenslutningene ble reiseavtalene ble behandlet i særskilt nemnd. Kjennelsen forelå 22. juni 2018 og de nye satsene og reglene får virkning fra samme dato.

De viktigste endringene er:

Innenlandsregulativet

  • Bilgodtgjørelsen reduseres til kr 3,90 pr. km. og skal også gjelde for el-bil og kjøring ut over 10 000 km.
  • Det særskilte tillegget på 10 øre pr. km. for arbeidstakere i Tromsø erstattes av et tillegg på 10 øre for arbeidstakere som fyller drivstoff hvor bomavgift er inkludert i drivstoffprisen.
  • Det er foreløpig ikke avklart om passasjertillegget (kr 1 pr. km.) skal gis samlet dersom det tas med arbeidstakere i bilen eller om det skal gis pr. passasjer slik tilfellet var tidligere.
  • Satsen for kostgodtgjørelse er endret:

 

T.o.m. 21. juni

F.o.m. 22. juli

Reiser med overnatting

Kr. 733

Kr. 754

Reiser 6-12 timer

Kr. 289

Kr. 297

Reiser over 12 timer uten overnatting

Kr. 537

Kr. 552

  • Måltidstrekket (frokost 20 %, lunsj 30 % og middag 50 %) beregnes av satsen for reise med overnatting (kr 754) og ikke av den aktuelle satsen man fikk utbetalt slik tilfellet var tidligere.
  • For reiser som strekker seg utover 6 timer i et nytt døgn, men uten at det innebærer ny overnatting gis det kostgodtgjørelse etter de to nederste satsene (Tidligere kunne det utbetales kostgodtgjørelse tilsvarende satsen for reise med overnatting).

Utenlandsregulativet

  • Det er endringer i satsene for kostgodtgjørelse for de fleste land fra 22. juni 2018. De nye satsene er inntatt her.
  • Måltidstrekket skal beregnes av full kostsats for vedkommende land og skal fra 22. juni 2018 være 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag.
  • For reiser uten overnatting kan det utbetales godtgjørelse inntil full sats for vedkommende land ved reiser fra og med 12 timer tur/retur. For reiser mellom 6 og 12 timer kan det gis en godtgjørelse på inntil 50 % av kostsatsen for vedkommende land (tidligere 2/3). For reiser som strekker seg utover 6 timer i et nytt døgn, men uten at det innebærer ny overnatting gis det kostgodtgjørelse med 50 % av kostsatsen for reise mellom 6 og 12 timer og full sats for reise over 12 timer. (Tidligere kunne det utbetales full kostgodtgjørelse også for reiser mellom 6 og 12 timer).

Skattereglene

Beskatningen av eventuelt overskudd på godtgjørelsene berøres ikke av at reisregulativet er endret. Vi viser her til Skattedirektoratets satser for fradrag ved kost og losji og satsen for skattefri kilometergodtgjørelse.