Endringer i Skattefunn fra 2020

Forskriftsbestemmelsene til endringene i Skattefunnreglene fra 2020 er fastsatt.

Publisert:

Skattefunn ble endret på flere punkter i Statsbudsjettet for 2020. Se Prop 1 LS (2019-2010) kapittel 7.

Forskriftsendringene er nå vedtatt. De viktigste endringene er: 

  • Maksimal timesats ved bruk av egne ansatte økes til kr 700 pr. time. Denne satsen gjelder også ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående.
  • Både FoU-medarbeider og prosjektansvarlig skal signerer timelistene løpende. Med løpende signering menes minst hvert kvartal.
  • Ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående for over 100 000 kr eks. mva., skal kostnaden dokumenteres ved at fakturaen vedlegges underleverandørens prosjektregnskap og grunnlagsdokumentasjon.
  • Det inntas en egen definisjon av hvem som anses som nærstående i forskriften, jf. § 16-40-12. Nærståendebegrepet er vidt. Det er bl.a. tilstrekkelig å kontrollere eller bli kontrollert med minst 50 prosent direkte eller indirekte.