Endringer i verdipapirforskriften

Finanstilsynet har fastsatt utfyllende regler i verdipapirforskriften om bærekraft og pliktene til verdipapirforetak. Endringene utvider disse foretakenes ansvar om å opplyse og definere relaterte bærekraftsfaktorer i de finansielle instrumentene og produktene de tilbyr. Endringene bygger på felleseuropeisk regelverk og trer i kraft i dag.

Publisert:

De felleseuropeiske reglene om bærekraft for verdipapirføretak ble fastsatt av EU-kommisjonen i 2021. Disse reglene er nå tatt inn i EØS-avtalen, og de blir gjennomført i norsk rett ved endringer i verdipapirforskriften. 

EU-reglene som de norske reglene bygger på, er en endringsforordning og et endringsdirektiv på verdipapirområdet.

I EU er utfyllende regler til MiFID II (direktiv 2014/65/EU) gitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565. Reglene omfatter blant annet organisatoriske krav og virksomhetssregler for verdipapirforetak, og de er gjennomført i norsk rett i verdipapirforskriften. EU-kommisjonen fastsette i 2021 endringer i de utfyllende reglene i kommisjonsforordning (EU) 2021/1253. Disse endringene, som gjelder integrering av bærekraftsfaktorar i verdipapirforetakene sine organiserings- og virksomhetskrav, vil nå også gjelde i Norge.

Reglene trer i kraft i dag 5. januar 2023.

Finanstilsynet logo - FB.PNG