Rederiskatteordningen godkjent ut 2017

ESA har fattet vedtak om å forlenge den gjeldende godkjenningen av den særlige skatteordningen for sjøfart til 31. desember 2017.

Publisert: Skatt

Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet fortsetter diskusjonene med ESA med sikte på å få på plass en ny ordning gjeldene for årene 2018 til 2026 i løpet av høsten.