ESA har godkjent ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for en ny seksårsperiode

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for perioden 2022-2027

Publisert:

En viktig avklaring er at Norge kan videreføre ulike arbeidsgiveravgiftssatser innenfor kommuner som er slått sammen i den siste kommunereformen.

Særreglene for ambulerende virksomhet vil, med ett unntak, bli de samme i 2022 som i 2021. Unntaket gjelder ambulerende virksomhet i form av såkalt «fjernarbeid», eksempelvis hjemmekontor og annet ikke-stedbundet arbeid, når dette utføres i soner med lavere sats enn der arbeidsgiver skal være registrert i Enhetsregisteret. Ved fjernarbeid i soner med lavere sats enn der arbeidsgiver skal være registrert, må man bruke satsen i registreringssonen også for fjernarbeidet.