ESA har godkjent unntaksregel for ambulerende virksomhet

ESA har avgjort at en unntaksregel i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift vil være forenlig med EØS-avtalen.

Publisert: Skatt Avgift

ESA åpnet i 2015 formell undersøkelse av om den norske unntaksregelen i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift var forenlig med EØS-avtalen. Unntaksregelen innebar at foretak som utfører ambulerende virksomhet i distrikter med lavere sats for arbeidsgiveravgift også kunne benytte reduserte satser, uten at dette er et brudd på statsstøttereglene.

Ambulerende virksomhet

Med ambulerende virksomhet menes alle tilfeller hvor arbeidstaker utfører hoveddelen av arbeidet i en annen sone enn der virksomheten drives, og hvor det ikke er plikt til å registrere en underenhet i denne andre sonen. En unntaksregel for ambulerende virksomhet vil innebære at også virksomheter som er registrert utenfor distriktene, men som utfører oppdrag i de omfattede områdene, kan bruke de reduserte satsene i den utstrekning de ansatte utfører arbeid innenfor de omfattede områdene.

ESAs undersøkelse

ESAs undersøkelse kom som følge av at EFTA-domstolen mente ESAs undersøkelser av regelen ikke var tilstrekkelige da ordningen sist ble godkjent i 2014. Den tidligere unntaksregelen ble derfor suspendert på grunn av ESAs gjennomgang av regelen.

ESA har nå avgjort at en unntaksregel i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet vil være forenlig med EØS-avtalen.

Regjeringen vil vurdere en gjeninnføring av unntaksregelen i forbindelse med budsjettet for 2018, sier finansminister Siv Jensen (FrP).