ESMAs prioriterte områder for 2022-årsrapportene

«The European Common Enforcement Priorities for 2022 annual reports» har blitt publisert av European Securities and Markets Authority (ESMA). Dette årets fokusområder er konsekvenser av Russlands invasjon av Ukraina, endrede økonomiske utsikter (det makroøkonomiske bildet) og klimarelaterte noteopplysninger.

Publisert:

Uttalelsen understreker også betydningen av gode noteopplysninger som følge av artikkel 8 i taksonomiforordningen, men i Norge får kravet virkning først for regnskapsåret 2023.

Anbefalingene i ESMAs uttalelse vil bli vurdert i de nasjonale regnskapstilsynene (Finanstilsynet i Norge) ved gjennomgangen av de noterte foretakenes årsrapporter for 2022. 

Finanstilsynets halvdagsseminar om finansiell rapportering

De prioriterte områdene er også temaer på Finanstilsynets halvdagsseminar om finansiell rapportering for noterte foretak torsdag 10. november 2022 kl. 09.00–11.30. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt. Påmeldingsfristen er 7. november.