EU har vedtatt opplysningsplikt for skatterådgivere

EU har vedtatt et direktiv som pålegger advokater, revisorer og andre skatterådgivere opplysningsplikt om skatteplanleggingsstrategier som tilbys for kunder.

Publisert:

Direktivet blir publisert innen utgangen av juni 2018 og skal tre i kraft 20 dager senere, dvs. i midten av juni, opplyser «Accountancy Europe». Reglene skal være implementert i nasjonal rett innen utgangen av 2019 og den første utveksling av informasjon skal skje innen utgangen av oktober 2020.

De nye reglene innebærer at mellommenn må innberette til skattemyndighetene potensielt aggressive skatteplanleggingsstrategier som utarbeides for kunder og som involverer to eller flere land. Disse opplysninger vil deretter bli utvekslet med skattemyndighetene i det andre landet. Hvorvidt en skatteplanleggingsstrategi skal anses som «potensielt aggressiv» avgjøres av visse kjennetegn fastsatt i vedlegg til direktivet.

Direktivet gjelder ikke for Norge. Om det blir aktuelt å innføre tilsvarende regler i Norge vurderes av utvalget som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt. Utvalget skal levere sin innstillingen innen utgangen av 2018.