EU-kommisjonen ønsker innspill til revidert direktiv for ikke-finansiell rapportering

EU-kommisjonen har annonsert at den vil gjøre en revidering av direktivet for ikke-finansiell rapportering (2014/95/EU) i løpet av 2020. I den anledning er det åpent for å komme med innspill til det eksisterende direktivet og et mulig nytt direktiv. Revisorforeningen vil sende sine innspill før fristen 14. mai.

Publisert:

Økte krav til ikke-finansiell rapportering

EUs direktiv for ikke-finansiell rapportering (2014/95/EU) pålegger store selskaper å rapportere relevant ikke-finansiell informasjon relatert til fire bærekraftsområder: i) miljø, ii) sosiale forhold og arbeidstakerrettigheter, iii) menneskerettigheter og iv) bestikkelser og korrupsjon. Direktivet gjelder også norske selskaper, og regnskapsloven § 3-3c dekker deler av kravene i direktivet.

EU-kommisjonen har kartlagt hvordan dagens ikke-finansielle rapportering ikke er tilpasset brukernes behov. Dette gjelder spesielt mangel på offentlig tilgjengelig informasjon om hvordan selskapene påvirker og påvirkes av sentrale bærekraftstemaer. Videre har det vært usikkerhet blant selskapene knyttet til hvordan ikke-finansiell rapportering skal foregå, noe som har ført til økte transaksjonskostnader.

På grunn av endrede krav og forventninger til rapportering av ikke-finansiell informasjon i markeder og fra interessenter, har EU-kommisjonen annonsert at direktivet skal revideres i løpet av 2020.


Innspill til revideringen av direktivet for ikke-finansiell rapportering

EU-kommisjonen ønsker innspill til mulige endringer eller et nytt direktiv for ikke-finansiell rapportering.

EU-kommisjonen ber om innspill til:

  • Omfanget av ikke-finansiell rapportering
  • Standardisering av rapporteringen
  • Vesentlighetsdefinisjoner
  • Verifisering og attestasjon
  • Digitalisering
  • Publisering og struktur av ikke-finansiell informasjon
  • Forenkling for SMBer

Her finner du konsultasjonsdokumentasjonen. Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interessenter har Finansdepartementet bedt om innspill til den norske posisjonen.


Ikke-finansiell rapportering er en viktig del av et bærekraftig næringsliv

En revidering av direktivet for ikke-finansiell rapportering er en del av EUs nye «Green Deal». EU-kommisjonen ser et nytt direktiv som en del av arbeidet for å øke investeringene i omstillingen av Europa. Bedre ikke-finansiell rapportering vil bidra til mer åpenhet om forretningsmodeller og -strategier og hvordan europeiske selskaper bidrar til bærekraftig omstilling.

Revisorforeningen mener at ikke-finansiell rapportering må styrkes for å skape et mer bærekraftig næringsliv. På sikt vil det også være viktig at finansiell og ikke-finansiell rapportering integreres, for å skape et helhetlig bilde av et foretaks forretningsmodell og virksomhet.

Har du innspill til oss?

Revisorforeningen vil levere innspill før fristen 14. mai. Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere dette i spørretjenesten (medlemmer) eller kontakte

Simen

Kristiansen

Rådgiver bærekraft og selskapsrapportering
980 24 127 sk@revisorforeningen.no