EU-kommisjonen vil ha rask innføring av global minimumskatt

EU-kommisjonen har lansert et direktivforslag som følger opp OECDs arbeid med en global minimumskatt på 15 % for store multinasjonale konsern

Publisert:

Direktivforslaget ble lansert den 22. desember 2021 og vil gjelde for store konsern med et morselskap eller et datterselskap lokalisert i en EU-medlemsstat.

EU har som målsetting å være blant de første til å implementere den globale skattereformavtalen. Forslaget inkluderer et felles sett med regler for hvordan man beregner denne effektive skattesatsen, slik at den brukes riktig og konsekvent i hele EU. Hvis den laveste effektive satsen ikke benyttes der selskap er basert, er det bestemmelser om at medlemsstaten til morselskapet skal bruke en «påfyllingsskatt» (Top up tax).