EU lanserer ny handlingsplan for sirkulær økonomi

Med økende fokus på sirkulær økonomi, har EU-kommisjonen lansert en ny handlingsplan for å gjøre EUs økonomi mer sirkulær. Handlingsplanen vil legge føringer for hvordan dette arbeidet skal se ut i Norge. Handlingsplanen foreslår endringer i rapportering og regnskapsføring.

Publisert:

For å støtte en bærekraftig utvikling og omstilling av Europa har EU gjort sirkulær økonomi til en av sine prioriteringer. En sirkulær økonomi betyr kort sagt at vi går bort fra en lineær utnyttelse av ressurser – bruk og kast – til en sirkulær verdikjede der ressurser brukes om igjen. Dette vil begrense ressursbruken i samfunnet og bidra til å gjøre økonomien mer bærekraftig.

Her kan du se en video som forklarer nærmere hva sirkulær økonomi er.

Handlingsplanen definerer hvordan en europeisk sirkulær økonomi skal se ut

For å støtte arbeidet med sirkulær økonomi har EU-kommisjonen lansert en ny handlingsplan for gjennomføring i EU. Handlingsplanen presenterer en rekke ulike temaer som skal støtte at økonomien blir mer sirkulær.

Handlingsplanen skal blant annet bidra til å:

  • Gjøre bærekraftige produkter til normen i EU, gjennom for eksempel produktdesign og produksjon
  • Sette fokuset på bransjer der ressursbruken og potensialet for sirkulære verdikjeder er størst, som elektronikk, emballasje, tekstiler og bygg og eiendom
  • Redusere mengden avfall ved å øke graden av gjenbruk, resirkulering og gjenvinning

Her finner du EUs handlingsplan for sirkulær økonomi

Hvordan påvirker sirkulær økonomi revisjonsbransjen?

Som en del av arbeidet med sirkulær økonomi ser EU-kommisjonen på andre temaer som kan påvirke regnskapsføring og rapportering. Det inkluderer å:

  • Forbedre rapporteringen av miljørelatert informasjon ved å revidere direktivet for ikke-finansiell rapportering
  • Støtte et næringsinitiativ som skal utvikle prinsipper for miljøregnskapsføring som kan utfylle tradisjonell finansiell informasjon
  • Oppfordre til å integrere bærekraftskriterier i forretningsmodeller og -strategier ved å endre rammeverket for eierskapsstyring og selskapsledelse
  • Oppfordre til bruk av økonomiske instrumenter som miljøskatt og gjør det mulig å bruke momssatser for å støtte sirkulære økonomiske aktiviteter som reparasjon