EU-strategi om bedriftsbeskatning

EU-kommisjonen har vedtatt en ny plan for bedriftsbeskatning. Den fastsetter både en langsiktig og kortsiktig visjon for å støtte Europas overgang fra COVID-19-pandemien og for å sikre tilstrekkelige offentlige inntekter.

Publisert:

Kommisjonen vil innen 2023 presentere et nytt rammeverk for næringsbeskatning i EU som vil redusere administrative byrder og fjerne skattehindringer. "Business in Europe: Framework for Income Taxation" (eller BEFIT) vil gi en enkelt selskapsskatteregelbok for EU, noe som gir en mer rettferdig tildeling av skatterettigheter mellom medlemsstatene. BEFIT erstatter det ventende forslaget til et felles konsolidert selskapsskattegrunnlag, som vil bli trukket tilbake.

Planen har en skatteagenda for de neste to årene, med tiltak som fremmer produktive investeringer og entreprenørskap, og støtter de grønne og digitale overgangene. Tiltakene vil omfatte  

  1. Større offentlig åpenhet ved å foreslå at enkelte store selskaper som opererer i EU offentliggjør sine effektive skattesatser.
  2. Adressere gjeldsandelsbiaset i dagens selskapsbeskatning, som behandler gjeldsfinansiering av selskaper som er gunstigere enn egenkapitalfinansiering.

Medlemsstatene anbefales å tillate tilbakeføring av tap for virksomheter til minst forrige regnskapsår. 

Beskatning er ikke direkte relevant etter EØS-avtalen, men påvirker likevel også norske skatteregimer.