Evaluering av Skattefunn

Skattefunn er evaluert på oppdrag fra Finansdepartementet. Evalueringen viser at misbruk skjer og det foreslås endringer som begrenser dette, blant annet endringer i revisors oppgaver.

Publisert:

Evalueringen, som er utført av Samfunnsøkonomisk analyse AS, gir en klar anbefaling om å videreføre Skattefunn. Skattefunn bidrar til å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling. Dette gir mer nyskaping og økt produktivitet i næringslivet.

For å forsterke revisors rolle foreslår de for eksempel innføring av digitale signaturer, spesifikke krav om at revisor må kontrollere at ansatte som jobber med prosjektet bekrefter at de har jobbet med prosjektet, regler som gjelder ved kjøp av varer og tjenester fra konsernselskaper, krav til rapportering av etterfølgende inntekter fra prosjektet, økt myndighetskontroll og større sanksjoner ved misbruk.