Kompensasjonsordningen - feil i Skattetatens beregninger

Feil i Skatteetatens beregninger har gjort at 531 foretak har fått utbetalt til sammen 2,2 millioner kroner for mye. Andre foretak ser ut til å ha misforstått utfyllingen og kan ha fått utbetalt 400.000 kroner for lite.

Publisert:

Feil har medført at tilskudd fra andre ordninger ikke ble beregnet som en del av omsetningen, men ble fratrukket forventet omsetning. 

Av de 531 foretakene har fire foretak har fått utbetalt mer enn 100.000 kroner for mye, og den høyeste utbetalingen er 358.000 kroner sammenlagt for mars og april. Feilen er nå rettet opp, og flere av de berørte foretakene har allerede levert korrigert oppgave. Skatteetaten uttaler at de vil kontakte foretakene det gjelder for å få tilbakebetalt det som er for mye utbetalt.

I tillegg til de 531 foretakene som har fått utbetalt for mye er det om lag 100 foretak som ser ut til å ha misforstått hvilke beløp som skulle legges inn i feltet «andre tilskudd». Det har medført at foretakene kan ha fått utbetalt til sammen rundt 400.000 kroner for lite i støtte fra kompensasjonsordningen. Disse varsles nå om at de må søke på nytt.

Foreløpig har 22.873 foretak har fått innvilget og fastsatt støtte til utbetaling fra kompensasjonsordningen for mars og 16.212 foretak har fått innvilget og fastsatt støtte til utbetaling for april. Til sammen har foretakene fått fastsatt støtte på vel 2,24 milliarder kroner.