Feilaktige avslag i kompensasjonsordning 3

En feil i Brønnøysundregistrenes løsning for beregning av tilskudd, har medført at enkelte søkere med omsetningsfall nær 30 prosent har fått avslag på feil grunnlag. Feilen er nå rettet.

Publisert:

Feilen har rammet søkere som har et omsetningsfall på over 30 prosent etter indeksreguleringen av omsetningsfallet som er innført fra og med mars, men under 30 prosent før indeksreguleringen.

Feilen er nå rettet. Søkere som har opplevd dette problemet, skal kunne sende inn søknaden på nytt uten å få avslag.