Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter

Tolldirektoratet har vedtatt å reduserer oppbevaringstiden fra ti til fem år for deklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner.

Publisert:

Endringen gjelder fra 1. februar 2021, og gjør at oppbevaringstiden for tolldokumentasjon bli lik oppbevaringstiden for primærdokumentasjon etter bokføringslovgivningen.

Fristen gjelder fra utgangen av det året deklarasjonen ble mottatt av tollmyndighetene.

Det er i tillegg gitt en bestemmelse om at tollmyndighetene i forbindelse med kontroll kan pålegge den som har avgitt deklarasjon å oppbevare deklarasjonen og grunnlagsdokumentene utover fem år. Dette er ment som et virkemiddel der det er et konkret behov, og ikke som en generell utvidelse av oppbevaringstiden i forbindelse med at virksomheten tas ut til kontroll.